تیم

d

انیماتور

مجید

d

مدیر پروژه

شبنم

d

طراح

علی سلیمانی

d

انیماتور

مجید

d

مدیر پروژه

شبنم

d

طراح

علی سلیمانی

d

مدیر بازاریابی

فرشته

d

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.